Kepala Madrasah

Sejak kecil sudah seneng dengan mengajar, hidup di lingkungan keluarga yang penuh dengan gemblengan pendidikan Agama, mulai dari sang kakek Mama KH Rasyid Misbah sampai Orang Tua Kandungnya Bapak KH. Dudung Abdurrahman keduanya memberikan bimbingan yang memadai untuk menjadi bekal dikemudian hari memimpin ummat mengabdi kepada Agama, bangsa, dan negara. sosok muslimah yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam menyuarakan kebenaran dan selalu berhadapan dengan kerasnya budaya pelanggaran norma-norma ilahiyah ini telah dikarunia dua orang putri yang cantik-cantik hasil buah penikahannya dengan suaminya tercinta
Mau Kenal lebih dekat dengan kepala madrasah ?, silahkan baca !
I. IDENTITAS
Nama
:
LATIFAH, S.Ag
TTL
:
Bogor, 10-10-1972
NUPTK
:
00000000000
Alamat
:
Sukadamai, RT 01/06 No. 51 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor 16165
Status
:
Menikah
SK Yayasan
:
273/yanursyid/SK/X/2009
II. Pengalaman Belajar
1. SD
2. SLTP
3. SLTA
4. PT
:
:
:
:
SDN Kebon Pedes 2  Tahun 1984
SMP Negeri 5 Kota Bogor Tahun 1987
PGAN Bogor Tahun 1990
IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 1994
III. Pengalaman Bekerja

1. 1994 – 1999

2. 1999 – 2001

3. 2001 – 2010
4. 2011 - ....
5. 2009 - .....
:

:

:
:
:
Guru di MTs. Nurrosyidiyah, mengajar Mata Pelajaran IPA Biologi dan Bahasa Indonesia
Tahun 1999 diangkat menjadi PNS di lingkungan Kementerian Agama bertugas di SDN Kebon Pedes 6 .
Guru PAI di SMPN 12 Bogor sampai   Desember 2010
Mutasi ke SMAN 2 Bogor mulai Januari 2011
Diangkat Kepala MI Islamiyah Nurrosyidiyah berdasarkan SK Ketua yayasan No. 273/Yanursyid/SK/X/2009